Kontaktinformācija

SIA “KAUF”    
Reģistrācijas Nr.40003165349    
PVN Reģ.Nr. LV40003165349
Banka: SEB Banka A/S
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV50UNLA0002018469025
Juridiskā adrese: Antonijas iela 26-20, Rīga, LV-1010
Biroja, noliktavas adrese: Ganību dambis 30B, Rīga, LV-1005

Tālruņi: 67332028
Mob. 26672556
Fakss: 67332068
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.kauf.lv

Sazināties ar mums